top of page
Untitled design (3).png
10.png

การแข่งขันสร้างแบรนด์ร้านอาหารไทยออนไลน์ ขยายในสหรัฐ

ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท พร้อมโล่ และโอกาสเป็นเจ้าของแบรนด์-ทำธุรกิจจริงกับร้านอาหารไทยในสหรัฐ ที่มีมากกว่า 5,000 ร้าน-ร่วมชิงส่วนแบ่งตลาด Online Food Delivery มูลค่ากว่า 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ($23 Billions)

Chimnovate Hackathon 2022 เป็นความร่วมมือของ CU Global Innovation Club หน่วยงานระดับนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มุ่งขยายธุรกิจนวัตกรรมไทยในตลาดโลก และ Chim Media Inc. (New York) บริษัทที่ทำงานกับธุรกิจอาหารไทยในสหรัฐ ในฐานะ Creative Marketing Agency และ Innovation Studio ด้าน Food, Media & Tech โดยมีโจทย์ คือ Revitalizing Thailand's Gastrodiplomacy through Building & Scaling Virtual Restaurants in the USA หรือ สร้างแบรนด์ร้านอาหารไทยให้เติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยเทคโนโลยี พร้อมมุ่งส่งเสริมแบรนด์ของประเทศและซอฟต์พาวเวอร์ โดยใช้อาหารไทยเป็นธงนำ

WokFire.jpeg
website asset-27.png
website asset-26.png
website asset-26.png
Untitled design (3).png

เป้าหมาย

 • ร้านอาหารไทยในสหรัฐที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำแบรนด์ที่ชนะการแข่งขัน รวมถึงผลลัพธ์อื่นๆ ที่ได้จากการแข่งขันไปใช้ และเพิ่มยอดขายได้รวม 50 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2023

ผลลัพธ์การแข่งขัน

 • Proof of Concept หรือแผนธุรกิจสไตล์ Startup ของแบรนด์ร้านอาหารออนไลน์ที่พัฒนาร่วมกับร้านอาหารไทยในสหรัฐ 

 • Prototype ของร้านอาหารออนไลน์ที่สามารถแสดงฟังก์ชันสำคัญได้ หรือ Minimal Viable Product ที่มี Software Solution ใช้งานได้จริงในทางธุรกิจ

กติกาและขั้นตอนการแข่งขัน

 • การแข่งขันนี้เป็น Virtual Event จัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด โดยใช้ Zoom, Slack, Facebook Group และ Line เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร

 • นักศึกษาและบุคคลทั่วไปทั้งในไทยและสหรัฐ สมัครได้ทั้งแบบทีม 2-5 คน หรือแบบเดี่ยวแล้วมารวมทีมในช่วงการอบรม

 • สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 22 ต.ค. นี้ พิจารณาแบบ Rolling Admissions / เริ่มประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก 9 ต.ค. - 22 ต.ค. / ประชุมทุกทีมที่ได้เข้าแข่งขัน 23 ต.ค. เพื่อทำความรู้จัก เรียนรู้รายละเอียดโจทย์ Hackathon และภาพรวมแนวทางการพัฒนาผลงาน (Product Development) / Demo Day  18 ธ.ค.

 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับการอบรม 8 สัปดาห์ กว่า 30 คลาส ผ่าน Zoom โดยวิทยากรและ Mentors ชั้นนำทั้งจากไทยและสหรัฐ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่เรื่องบริหารธุรกิจ, การตลาด, การออกแบบและผลิตสื่อ, ซอฟท์แวร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง, เทคนิคการคิดและการค้นคว้าวิจัย ตลอดจนศาสตร์และศิลป์ของอาหารไทย และสามารถขอรับคำปรึกษาจาก Mentors นอกเหนือจากคลาสอบรมได้

 • ในระหว่างการอบรม แต่ละทีมต้องพัฒนาแบรนด์ร้านอาหารไทยออนไลน์ผ่าน Feedback Loop จากร้านอาหารไทยในสหรัฐที่เข้าร่วมโครงการ โดยสามารถจับคู่กับร้านที่พร้อมร่วมพัฒนาเมนูและ Prototype ซึ่งร้านที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจะร่วมประเมินผลงานของผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกทีม มีคะแนนคิดเป็น 20% ของคะแนนตัดสิน

 • หลังการอบรม 8 สัปดาห์ แต่ละทีมต้องนำส่งผลงานแก่คณะกรรม ก่อนนำเสนอ (Pitching) ใน Demo Day ที่จะเป็นการพิจารณาตัดสินขั้นสุดท้าย

เกณฑ์การตัดสิน

 • ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบแบรนด์ให้ทุกองค์ประกอบดึงดูดน่าสนใจ (Branding & Design)

 • ความสามารถในการสื่อสารความเป็นไทยได้อย่างร่วมสมัยและโดดเด่นในเวทีโลก (Thailand’s Soft Power)

 • กลยุทธ์การตลาดที่สดใหม่ สามารถสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด (Growth Marketing Strategy)

 • การพัฒนาและประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์เพื่อตอบโจทย์ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Software Solution)

 • นวัตกรรมของรูปแบบธุรกิจที่เป็นไปได้จริง และมีศักยภาพในการแข่งขันสูง (Business Model)

รางวัล

 • ที่ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

 • ที่ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

 • ที่ 3 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนที่เข้ารับการอบรมตามเกณฑ์ ได้รับประกาศนียบัตรจาก CU Global Innovation Club และ Chim Media

 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้โอกาสร่วมงานกับบริษัทและหน่วยงานที่สนับสนุนการแข่งขัน รวมถึงโอกาสได้รับการลงทุนจาก Angel Investors หรือ Venture Capital Funds

 • ทุกทีมมีสิทธิ์เป็นเจ้าของและต่อยอดผลงานใช้ทำธุรกิจจริงในสหรัฐ *ตามเงื่อนไขในสัญญาการเข้าร่วมแข่งขัน

bottom of page